Hva er surimi

Surimi er den japanske betegnelsen på foredlet fiskefarse av hvit fiskefilet som brukes i mange forskjellige ferdige fiskeprodukter i Japan og i resten av verden.

Surimi er en proteinrik fiskefarse laget av renskåret hvitfiskfilet som også inngår i produktene våre LobNobs og CrabNobs.

Slik lages surimi

Produksjon av surimi har en over 1000 år lang og stolt historie i Japan og Kina, og det stilles strenge krav til hvordan surimi skal produseres. Surimi er opprinnelig en tradisjonell japansk metode for bevaring av fiskefilet.  

Fremstillingen starter med fersk hvitfisk som hodekappes og sløyes, skinnes og fileteres, trimmes for ben og prosesseres videre til surimi fiskefarse. Fiskefarsen beholder sine opprinnelige verdier av saltløselige proteiner og har unike egenskaper når det gjelder stabilitet og bindingsevne. Farsen er meget godt egnet som råstoff til produksjon av ulike fiskeprodukter.

Produksjon av LobNobs.

Ulike surimikvaliteter

Det finnes mange ulike kvaliteter på surimi, og valg av surimi er en viktig faktor for kvaliteten på sluttproduktet. Sibelia AS er opptatt av å bygge produktkategorien med «riktig» og høy kvalitet.  

Vi tilbyr flere surimiprodukter av ulike kvaliteter og i ulike prisklasser. LobNobs har surimi grade 1 som er den høyeste kvaliteten.

Næringsinnhold surimi

En rapport fra Nofima (Norsk Institutt for akvakultur-, fiskeri- og matforskning) gir følgende info vedr. næringsinnhold for surimi:

Surimi inneholder omlag 1 % fett, 2 % karbohydrat og 15 % protein. Surimi er i tillegg en god kilde til magnesium, vitamin B12, fosfor og selen, samt inneholder den vitamin A, kalsium og jern. Surimi er altså en svært god proteinkilde med høyt innhold av viktige essensielle aminosyrer (noe lavt innhold av tryptofan).

Analyser av det ferdige fiskeproduktet LobNobs viser at produkter har et høyt innhold av protein, omega-3-fettsyrer, vitamin D og selen. Les mer her

Kanikama inneholder surimi 

Kanikama er et betegnelse på surimibaserte spiseklare produkter. Både LobNobs og CrabNobs er kanikama-produkter.

LobNobs_disk